Általános Szerződési Feltételek

Alábbi nyilatkozatok esetében a Szolgáltató nem más, mint Juhász Benedek EV., akinek adószáma: 69337486-1-42, elérhetőségei: +36 30 405 8048 és contact (kukac) juhaszbencephotos.com

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található szöveges és egyéb anyagok, fényképek (mindezek a továbbiakban: Művek) szerzője a Szolgáltató. Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonosuk a Szolgáltató. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó porálokra feltölteni, saját hasonló terméket/szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével és kifizetésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200-szorosát (kettőszáz-szorosát) tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szolgáltató által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Képmáshoz kapcsolódó jogok

A megrendelő a fotózás megrendelésével hozzájárul, hogy róla fényképfelvétel készüljön. Megrendelő által létrehozott rendezvény esetében (pl. céges rendezvény, fesztivál, esküvő) a Megrendelő felelőssége tisztázni a rendezvény látogatóival, hogy a rendezvényen kép- vagy mozgókép-felvétel készül. Ez esetben az Adatkezelő a Megrendelő.

Alapesetben a Megrendelő engedélyezi a Szolgáltató számára az elkészült fotók portfólióban történő publikus felhasználását, hacsak erről külön szerződés másként nem rendelkezik.

Képek tárolása és kezelése

Szolgáltató a képeket a saját merevlemezein, memóriakártyáin és egyes esetekben OneDrive és GoogleDrive felhő tárhelyeken tárolja.

Szolgáltató a fotók Megrendelőnek való továbbítására esetenként a GoogleMail és a GoogleDrive szolgáltatásait, valamint más hasonló szolgáltatásokat vesz igénybe.

A Megrendelő e-mailben elküldött kérésére, a Szolgáltató a vállalt szolgáltatás teljesítése után köteles törölni a Megrendelőt ábrázoló képeket. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezután a Fotósnál nem követelheti a képek és a nyersanyag meglétét.

A képek online megosztása és küldése esetén a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az esetleges internetes hackelésekért, képlopásokért, egyéb visszaélésért.

A Szolgáltató a fotózás időpontjától számított 1 évig őrzi meg a nyersanyagot és az átadott képanyagot.

Ha további kérdésetek van, hívjatok telefonon, vagy kérjetek ajánlatot: